Over mij

Ik ben zelf ook ouder van een kind met autisme. In het dagelijks leven ben ik parttime werkzaam als directiesecretaresse binnen het voortgezet onderwijs en voorheen in de gehandicaptenzorg (afdeling jeugd). Daardoor had ik niet alleen in mijn thuissituatie te maken met een ‘bijzonder’ kind, maar ook binnen mijn werkkring. Maar het is vooral door mijn sterke interesse in de leefwereld van mensen met autisme, waarom ik dit initiatief ben gestart. De behoefte ligt er op steeds grotere schaal. Autisme wordt steeds beter herkend en erkend en de wetenschap doet haar best om steeds meer te weten te komen over de daadwerkelijke oorzaak van het anders denkend vermogen van mensen met autisme.

Met deze site wil ik alvast een bijdrage leveren aan meer bewustwording en begrip, voor mensen met autisme èn hun naasten.

Want mensen met autisme zijn niet moeilijk, ze hebben het vaak moeilijk.