Voor onderwijsprofessionals

Als onderwijsprofessional heeft u regelmatig te maken met kinderen die ander gedrag vertonen. Zeker met de wet op het passend onderwijs is dit aan de orde van de dag. U wilt van nature oog hebben voor het kind en het verhaal erachter begrijpen, waardoor u hem of haar beter kunt helpen en begeleiden. Vrij regelmatig ervaar ik als ouder, MR- en OV lid op zowel regulier- als speciaal onderwijs dat er complexe situaties zijn, waar mogelijk ook een vorm van autisme aan ten grondslag ligt. Het is dan prettig als u weet wat autisme inhoudt, wat veelal de kenmerken zijn en wat u wel of juist niet mag verwachten van een kind met een autismespectrumstoornis.

De voorlichting die ik geef is daarom gericht op de basisomgang met een kind waarbij autisme is geconstateerd dan wel wordt vermoed. Voor de echt specifieke zorg kan ik een advies neerleggen richting professionals. Dit kan allemaal in zowel individueel als groepsverband.

Vul onderstaand formulier in indien u meer informatie wenst.