Nieuws

Autisme informatiemarkt – Autismenetwerk Midden Brabant

De eerste informatiemarkt voor Autihelpende is een feit. Op donderdag 28 maart jl. werd er in het kader van de Autismeweek, een informatiemarkt georganiseerd door het Autismenetwerk Midden Brabant. Organisatoren van deze markt waren het Regionaal Autisme Centrum, Amarant Groep, Zintri Zorggroep Nederland, MEE, RIBW Brabant en Contour de Twern.

Er werd een drietal lezingen gegeven waarvan o.a. door Birsen Basar. Daarnaast waren zo’n dertig standhouders te bezoeken. Ook Autihelpende was voor de eerste keer van de partij en niet geheel zonder succes!