Tarieven ouders en verzorgers

Als ouders of verzorgers zich bij mij aanmelden dan neem ik contact op voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken we uw specifieke situatie. We gaan kijken waar de behoeften liggen voor kennis en ondersteuning. Dit eerste kennismakingsgesprek is gratis.

Daarna ga ik voor u aan de slag en kom op een afgesproken tijd bij u terug met een compleet adviesrapport dat we samen doornemen en bespreken. Vervolgens kunt u zelf richting geven aan wat u wilt met mijn adviezen; u hoeft niets, maar mag contacten leggen met de genoemde organisaties en hulpverleners als en wanneer ù dat wilt. Voor dit adviesrapport vraag ik een eenmalige laagdrempelige vergoeding van € 17,50. Dit bedrag is zo laag, omdat er geen mogelijkheden zijn voor vergoedingen aangezien ik mij richt op zorg voor de ouders/het netwerk er omheen en niet op het kind zelf.

Interesse? Meld u aan via de pagina Voor Ouders en Verzorgers op deze site.